Sambutan Ketua STIK PTIK Tahun 2011

cover
No. Panggil: 808.5
Pengarang : Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian-PTIK
Penerbit : STIK-PTIK
Tahun : 2012

Sambutan KAPOLRI Tahun 2007-2010

cover
No. Panggil: 808.5
Pengarang : Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian-PTIK
Penerbit : STIK-PTIK
Tahun : 2011

Sambutan Gubernur PTIK Tahun 1999-2009

cover
No. Panggil: 808.5
Pengarang : Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian-PTIK
Penerbit : STIK-PTIK
Tahun : 2011

Sambutan Ketua STIK PTIK Tahun 2010

cover
No. Panggil: 808.5
Pengarang : Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian-PTIK
Penerbit : STIK-PTIK
Tahun : 2012

Sambutan Ketua STIK Tahun 2010

cover
No. Panggil: 808.5
Pengarang : Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian-PTIK
Penerbit : STIK-PTIK
Tahun : 2011

Sambutan Ketua STIK PTIK Tahun 2012

cover
No. Panggil: 808.5
Pengarang : Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian-PTIK
Penerbit : STIK-PTIK
Tahun : 2013

Sambutan Gubernur PTIK Tahun 1999-2009

cover
No. Panggil: 808.5
Pengarang : Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian-PTIK
Penerbit : STIK-PTIK
Tahun : 2011

Sambutan KAPOLRI Tahun 2010

cover
No. Panggil: 808.5
Pengarang : Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian-PTIK
Penerbit : STIK-PTIK
Tahun : 2011

Sambutan Ketua STIK PTIK Tahun 2012

cover
No. Panggil: 808.5
Pengarang : Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian-PTIK
Penerbit : STIK-PTIK
Tahun : 2013